Noteikumi un nosacījumi:

Vispārēja vienošanās

SIA “Dabas Dots” reģ.Nr. LV48503026523, juridiskā adrese “Zilais Kalns” Dobeles pag., LV-3701 Latvija, faktiskā adrese “Zilais Kalns” Dobeles pag., LV-3701 Latvija, nodrošina tīmekļa vietnes www.dabasdots.lv (turpmāk – vietne) pieejamo saturu un pakalpojumus saskaņā ar šādiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot atgriezto preču piegādi un citus noteikumus un nosacījumus, kā arī uzņēmuma darbības politiku, kas izklāstīta mājas lapā, attiecībā uz noteiktām funkcijām, vai to paaugstināšanu, kā arī klientu pakalpojumu, kas visi ir iekļauti šajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos (kopā saukti par pakalpojumu sniegšanas noteikumiem) un komponenti.
Pieslēdzoties vietnei vai to lietojot, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem. www.dabasdots.lv ietur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt noteikumus un nosacījumus.

Ja patērētājs, izmantojot internetu, iegādājies www.dabasdots.lv, piedāvātās preces (turpmāk saukts par “Preci”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par distances līgumu, un uz to attiecas tiesību normas, kas regulē distances līgumus, ieskaitot, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7 / EEK par patērētāju tiesību aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas likumu par “Patērētāju tiesību aizsardzības likumu”, Latvijas Ministru kabinetam “Noteikumus par distances līgumiem”.

Cenas
Vietnē ievietotās produktu cenas ir bez piegādes izmaksām.
Preču un piedāvājuma cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Maksājums par produktiem jāveic pirms preču piegādes.

Preču atgriešana
Pircējam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā lauzt līgumu un atgriezt preci izmanotojot vietni www.dabasdots.lv.
Preču atgriešana tiek veikta saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

Force Majeure
www.dabasdots.lv neatbild par Līguma saistību neizpildi, ja tās cēlonis ir Force Majeure apstākļi, kurus nevarēja iepriekš paredzēt, kontrolēt vai novērst. Par Force Majeure gadījumiem tiek uzskatīti dabas katastrofas, kā piemēram, ugunsgrēki, kari, pilsoņu nemieri, nemieri, streiki, epidēmijas, embargo, enerģijas zudumi vai enerģijas zudumu ierobežojumi, kā arī aparatūras un programmatūras darbības traucējumi.

Vairāk informācijas:
Ministru kabineta noteikumi Nr.207 “Noteikumi par distances līgumiem”
Ministru kabineta noteikumi Nr. 631 “Patērētāju prasību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība par ārpuslīgumiskām precēm vai pakalpojumiem”

Atteikuma tiesības
Saņemot preci, lūdzu, pārliecinieties, vai tās atbilst pasūtījumam. Konkrēti vai
produkta derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz iepakojuma.
Atteikuma tiesības ir patērētāja vienpusējas tiesības uz noteiktu laiku (14 kalendārās dienas) lauzt līgumu (atteikt pasūtījumus), nemaksājot soda naudu, procentus vai zaudējumus.
Atteikuma tiesības un garantijas ir spēkā saskaņā ar LR likumiem un pārdoto preču veidu un konrētām īpašībām.
Tiesību garantija ir iespējama, ja pircējs ir saglabājis pirkuma pierādījumu, kas kopā ar nopirkto preci jāiesniedz Pārdevējam.
Ateikuma tiesības nevar izmantot šādos gadījumos:

· Pēc likumā noteiktā termiņa beigām;
· Produkta iepakojums ir atvērts un / vai sabojāts;
· Attiecībā uz precēm, kas paredzētas tiešam patēriņam, ieskaitot zāles, higiēnas līdzekļus un kosmētiku.

Lietošanas tiesību izmantošanas gadījumā, ja pircējs ir atgriezis preces
Pārdevējam tiek nosūtīts arī pirkuma čeks, atteikuma pieteikums ar elektroniskā pasta starpniecību un garantijas karte, ja klientam šāda ir bijusi izsniegta.
Naudu, ​​kas samaksāta par atgrieztajām precēm pilnā apmērā Pircējs saņems trīsdesmit (30) dienu laikā pēc rakstiska atteikuma iesniegšanas.
Tiek sagatavots patērētāja prasību pieteikumus brīvā formā vai aizpildīta prasību pieteikuma veidlapa, kas ir spēkā līdz 2006. gada 1. augustam Ministru kabineta noteikumu Nr. 631 “Patērētāju prasību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība par ārpuslīgumiskām precēm vai pakalpojumiem”:
Plašāka informācija par patērētāju tiesībām: PTAC mājas lapā.
Vispārīgie noteikumi par patērētāju tiesībām: Likumi.lv.

Preču piegāde
Piegādes maksa un termiņi tiek noteikti atkarībā no piegādes veida.
Preču piegādi nodrošina OMNIVA.

Piegāde BEZ MAKSAS Baltijas valstīs tiek veikta, ja pirkuma summa pārsniedz EUR 25.00 un ja tiek veikta priekšapmaksa.